På Gällivare Trafikövningsplats kan du genomgå utbildning för körkortsbehörigheten AM, som innebär att du får köra moped klass 1, fordon som går max 45 km/h och som ofta kallas EU-moped. För att påbörja den praktiska delen av utbildningen behöver du vara minst 14 år och 9 månader gammal, och ha körkortstillstånd. Teorin kan du börja studera tidigare. Observera att du får inte övningsköra privat för AM-behörighet.

Utbildningen är på minst 12 timmar och är obligatorisk.

Utbildningens upplägg:

1. Vi börjar med ett uppstartsmöte där målsman ska vara med (cirka en halvtimme).

2. Direkt efter uppstartsmötet kan målsmän lämna lokalen, och sedan följer teoriundervisning under två dagar.

3. Teoriutbildningen följs av teoriläsning hemma.

4. När vädret tillåter och du har nått målsättningen som är satt för teorikunskaperna, kommer du att få köra upp. Först på manöverbanan, och sedan körning i trafik.

5. När körningen och teoristudierna är avklarade gör du ditt kunskapsprov hos Trafikverket. Vi bokar provtiden åt dig.

6. När ditt teoriprov är godkänt kommer du efter ca 1 vecka att få ditt körkort!

Viktigt att veta:

– Giltigt körkortstillstånd krävs! Ansök på www.transportstyrelsen.se. Syntest i samband med ansökan om körkortstillstånd kan göras på Åsas trafikskola.
– Giltig legitimation krävs!
– I utbildningen ingår 8 tim lärarledd teoriundervisning och självstudier med våra körkortsfrågor via www.elevcentralen.se eller appen Körkort nu.
– I utbildningen ingår 4 tim körning (en timme på manöverbana och tre timmar i trafik). Skulle din lärare anse att du behöver mer körning så kommer det till trafiklektioner utöver dessa.

Krav för att få AM-körkort:

– Du har körkortstillstånd.
– Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
– Du har gått en utbildning hos en behörig utbildare.
– Du har fyllt 15 år.
– Du har gjort ett godkänt kunskapsprov.
– Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.